Abaküs Çocuk

Sizler bizi Abaküs Kültür ve Sanat Ürünleri olarak tanıdınız. 1998 yılından bugüne kadar özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarınızın eğitimiyle ilgili olarak buluştuk sizlerle…Dünyada bir çok ülkede kullanılan ve uluslararası ödül almış çocuk eğitim programlarıyla girdik hayatınıza.
Uzmanlar; günümüzde çocukların gelişimi için sadece akademik başarının yeterli olmadığını belirtiyorlar.”Mutlu” çocuk yetiştirme sanatı programıyla; çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sosyal-duygusal gelişimleri, benlik kavramları, başkalarıyla etkileşim biçimleri, dünyaya karşı tutumları yani kişilik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz.
Halen Ankara’da çalışmalarına devam eden “Özel eğitim” ve “Psikolojik danışma ve rehberlik” konularında yüksek lisanslarını tamamlamış uzmanlarımızla sizlerin yanında olacağız.

abakuscocuk.com